రసిక రాజా 62

By | March 25, 2020

telugu sex stories రసిక రాజా 62 తన , ఎడం చేతిని ఆమె కిందుగా పోనిచ్చి చిన్నమ్మ ఎడమ ఎత్తుని అందుకుని పిసుకుతూ , . .కుడి చేత్తో ఆమె అందమైన ఒంటిని నిమురుతూ అలా ,గే కిందికి పోనిచ్చి పొత్తి కడుపు మీదుగా ఇంకా కిందికి పొనిచ్చాడు . .
హర్ష  , తన , చేత్తో చిన్నమ్మ తొడల మద్య తడుముతూ , . .వేళ్ళతో ఆమె నిలువు పెదాల చీలికలో పోనివ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటే ,చిన్నమ్మ ఇంకా ముడుచుకుపోతున్నది . .
దాంతో , చిన్నమ్మకు తన , పిర్రల మధ్యలో హర్ష  , మడ్డకి కొద్దిగా దారి దొరికింది , . .దాంతో , హర్ష  , తన , నడుమును ఇంకా ముందుకు తోస్తూ అలా ,గే అదే పొజిషన్లో ఆమె పూకు లోపలికి దూర్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు . .
హర్ష  , తన , కుడికాలును చిన్నమ్మ రెండు తొడల మద్య వెనక నుంచి దూర్చి ఆమె కాళ్ళను విడదీస్తూ అరచేత్తో ఆమె దిమ్మని పట్టుకుని పిసికి వదిలాడు . .
చిన్నమ్మ చిన్నగా మూలుగుతూ తన , కాళ్ళను వదులుచేస్తూ ఇంకా ఎడం చేసింది . .
హర్ష  , తన , ఎడం చేతిలో ఉన్న చిన్నమ్మ ఎత్తుని వదలకుండా పిసుకుతూ ఆమె వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ , కుడిచేతి వేళ్ళతో ఆమె పూకుని కెలుకుతున్నాడు . .
అప్పటికే చిన్నమ్మ పూకులో రసాలు ఊరడం మొదలయింది , . .హర్ష  , తన , చేతులతో చిన్నమ్మను అలా ,గే తన ,వైపు తిప్పుకుని ఆమె పెదవులను తన , పెదవులతో అందుకున్నాడు . .
చిన్నమ్మ కూడా వెంటనే తన , పెదవులను అతనికి అందించి తన , నాలుకను హర్ష  , నోట్లోకి దూర్చి తన , నాలుకతో హర్ష  , పళ్ళ చిగుర్లను నాకేసరికి , . . . .హర్ష  , ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా మైకంతో జలదరించినట్టయింది . .
హర్ష  , తన , కసినంతా చూపిస్తూ చిన్నమ్మ పూకులోకి తన , చేతి రెండు వేళ్ళను దూర్చాడు . .
దాంతో , చిన్నమ్మ ఒక్కసారిగా మూలిగింది , . .కాని ఆమె పెదవులు హర్ష

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *