అక్కా…! 18

By | January 31, 2018

telugu sex stories అప్పుడు నా సుల్లి మల్లి అక్కను గుచ్చుతుంది, ఎక్కడో కాదు నేను చూడాలనుకుంటున్న తొడల మధ్యలో, అప్పుడు అక్క పాల పొంగులు పైకి ఎత్తి, స్…. అని మూలిగింది.

నేను: “గుచ్చుకుందా… అక్కా?”, అంటూ సుల్లి పైకి ఎత్తాను,

అక్క: “లేదులేరా….”, అంటూ తన చేత్తో మల్లి సుల్లి ని కిందికి వోత్తింది. నేను పైనంతా ఆయిల్ తగిలించాక. అక్క కొద్దిగ కళ్ళు తెరిచి మత్తుగా చూస్తూ. “ఇక చాల్లే కాళ్ళకు తగిలించు..”

నేను లేచి అక్క కాళ్ళ పక్కన కూర్చొని అరి కాళ్ళ దగ్గరనుండి మొదలెట్టి మోకాళ్ళ వరుకు తగిలించాను. మోకాళ్ళ పై నుండి టవల్ అడ్డంగా వుంది అది కుడా తొడల నుండి నడుము కింది వరుకుమాత్రమె వుంది, అది తీసేస్తే నా కల నెరవేరినట్టే అనుకుంటూ టవల్ పట్టుకొని తీసేలోపు అక్క తక్కున లేచి తన చేత్తో తొడల మధ్య చివర్లో పట్టుకుంది సగం తెరిచిన టవల్ లోంచి అక్క పాంటికనిపిస్తుంది, అంటే అక్క పూర్తిగా నగ్నంగా లేదన్నమాట.

అక్క: “ఇక చాల్లే ఇటీ..”, అంటూ నా దగ్గరి నుండి ఆయిల్ బాటిల్ ఇప్పించుకుంది, తన తొడలమీద వెస్కొని తగిలించుకుంటుంది. అలా కూర్చొని వుంటే అక్క పాల పొంగులు ఇంకా పెద్దవిగాకనిపిస్తున్నాయి. అక్క ఆయిల్ తగిలించుకుంటుంటే అవి కుడా డింగ్ డింగ్ అని కదులుతున్నాయి, చూడముచ్చటగా వుంది అక్క, కాని..

నేను: “అక్కడ చుపించాక్కా…, “

అక్క: “అక్కడ చూపించకూడదు, నువ్వు చూడకూడదు. లేచి ఆ పితికోట్ ఇవ్వు..”, అంటూ హన్గేర్ వైపు చేయి చూపించింది. నేను అటుగా వెళ్లి పితికోట్ అంటే ఏంటో అర్థం కాక,

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *